Dil Seçiniz
Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram
Türkiye’nin gelişen ve dünyaya entegre olan ekonomisi ve bu kapsamda çeşitlenen hizmet taleplerine cevap verebilmek amacı ile Birikim Hukuk Ve Danışmanlık Bürosu bünyesinde, konusunda uzman avukatlardan oluşan departmanlar bulunmaktadır.
  • AdresMerkezefendi Mah. Tercüman Sitesi A5 Blok No: 4 Zeytinburnu/İstanbul
  • Telefon0212 665 35 36
  • E-Postainfo@birikimhukuk.com

Çalışma Alanlarımız

Ceza Hukuku

Ceza Hukuku, genellikle suçların işlenme şekline, ağırlığına ve niteliğine göre sınıflandırılır. Bunlar arasında, suçlar genellikle kasıtlı veya ihmalkar ...

Şirketler Hukuku

Şirketler hukuku, bir işletmenin kuruluşundan itibaren faaliyetlerini yürütmeye kadar olan süreçte uygulanan hukuk kurallarını kapsayan bir hukuk dalıdır. Şirketler ...

Fikri ve sınai haklar hukuku

Fikri ve sınai haklar hukuku, sanatsal, edebi ve bilimsel eserlerin korunması ve ticari markalar, patentler ve endüstriyel tasarımlar gibi endüstriyel fikri mülkiyet haklarının ...

Vergi hukuku

Vergi hukuku, vergi yasaları ve düzenlemeleri tarafından belirlenen vergilendirme sistemi ile ilgilidir. Vergi hukuku, bireylerin ve işletmelerin vergi beyanı yapması, vergi ödemesi, ...

Miras hukuku

Miras hukuku, bir kişinin ölümü durumunda mülklerinin nasıl dağıtılacağına ilişkin hukuk kurallarını ve düzenlemelerini içerir. Miras hukuku, bir kişinin ...

Gayrimenkul hukuku

Gayrimenkul hukuku, gayrimenkul (taşınmaz) malların sahipliği, kullanımı, işlemi ve transferi ile ilgili hukuk kurallarını içerir. Gayrimenkul hukuku, mülk sahiplerinin ...

Kira hukuku

Kira hukuku, bir malın kullanımı karşılığında ödenecek ücreti belirleyen ve kiralama işleminin koşullarını düzenleyen hukuk dalıdır. Kira hukuku, hem kiracılar hem de ev ...

İş hukuku

İş hukuku, işverenler ve çalışanlar arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk dalıdır. İş hukuku, çalışma koşulları, işçi hakları ve işverenlerin yasal ...

İcra hukuku

İcra hukuku, bir alacaklının borçlu tarafından ödenmeyen borçlarının tahsil edilmesi için başvurduğu hukuki bir prosedürdür. İcra hukuku, yargı mercileri ...

Aile hukuku

Aile Hukuku, ailelerin ilişkilerini düzenleyen bir hukuk dalıdır. Bu hukuk dalı, evlilik, boşanma, velayet, nafaka, mal paylaşımı, miras, evlat edinme, doğum ve ölüm gibi ...

Sigorta hukuku

Sigorta Hukuku, sigorta sözleşmeleri, sigorta şirketlerinin yasal düzenlemeleri ve sigorta uyuşmazlıklarını düzenleyen bir hukuk dalıdır. Sigorta Hukuku, sigorta şirketleri, ...

Kişisel verilerin korunması hukuku

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku, kişisel verilerin işlenmesi, saklanması ve kullanılması konularını düzenleyen bir hukuk dalıdır. Bu hukuk dalı, insanların özel ...

İRTİBAT HALİNDE KALIN
Düzenli olarak hakkımızdan bilgilendirici bültenler gönderiyoruz.